Jubileum 650 25 éves a TTK

Oktatói-kutatói véleménynyilvánító értekezlet

2016. május 20., 13:48

Május 18-án tartotta a Természettudományi Kar Oktatói-Kutatói Testülete véleménynyilvánító értekezletét a dékáni pályázattal kapcsolatban.

A Vargha Damján konferencia teremben tartott ülést Dr. Tóth Kálmán tudományos és innovációs rektorhelyettes vezette. A meghirdetett dékáni beosztás betöltésére egy pályázat érkezett, melyet Dr. Gábriel Róbert egyetemi tanár, a Kar jelenlegi dékánja nyújtott be és ismertetett a jelenlevők előtt. Ezután a Véleményező Bizottság egyhangúan javasolta a Természettudományi Kar oktatói és kutatói értekezlete, valamint a TTK Kari Tanácsa számára Dr. Gábriel Róbert dékáni pályázatának támogatását.

A szavazás eredményeként a megjelent 113 szavazásra jogosultból 108 fő támogatta Gábriel Róbert dékáni beosztás betöltésére benyújtott pályázatát, mely ezt követően a Kari Tanács elé fog kerülni.