ERASMUS

Az ERASMUS program az Európai Közösség Egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása.

A 2012/2013-as tanévben a Pécsi Tudományegyetem  289 hallgatója tanulmányútra, 70 hallgatója szakmai gyakorlatra, 102 oktatója és 43 adminisztratív dolgozója nyert el külföldi ösztöndíjat az LLP/ERASMUS program keretében, valamint egyetemünk összesen 242 külföldi ERASMUS hallgatót is fogadott. A PTE-nek jelenleg 27 Európai Uniós országban, 15 tématerületen 337 felsőoktatási intézménnyel van bilaterális szerződése.

Tanulmányok az adott tudományterületen csak abban az országban és intézményben folytathatók, amelyre a PTE karai/ tanszékei előzetesen kétoldalú szerződést kötöttek.

Általános tudnivalók az Erasmus programról:

  • A felsőoktatási tanulmányai alatt egy adott hallgató csak egyszer kaphat külföldi Erasmus tanulmányi periódusra, és egyszer kaphat Erasmus szakmai gyakorlati periódusra ösztöndíjat.
  • Az ösztöndíj résztámogatás, a hallgatónak hozzá kell járulni a kinntartózkodás költségeihez.
Forrás: http://erasmus.pte.hu/menu/22
Minden további információ megtalálható a Pécsi Tudományegyetem Erasmus honlapján. http://erasmus.pte.hu/