Intézetünkről

A Sporttudományi és Testnevelési Intézetben jelenleg folyó sporttudománnyal kapcsolatos oktató- és kutatómunkának jelentős múltja van. A jogelőd Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1948-ban indult a testnevelő tanárképzés, amely azóta is folyamatos fejlődésen keresztül alakította és bővítette a sportszakember képzés profilját. A mai intézet küldetése a felsőfokú alap- és mesterképzés biztosítása sporttudományi területeken. Alapszakon (BSc) testnevelő-edző és sportszervező, míg mesterszakon testnevelő tanár (osztott és osztatlan), valamint rekreáció irányító végzettséget szerezhetnek hallgatóink nappali- és levelező tagozaton. E mellett részt vállalunk a középfokú (OKJ-s) edzőképzésben, a pedagógus szakképzésben és továbbképzésekben, közreműködünk a tudományos utánpótlást célzó doktori képzésekben. Idegen nyelvű kurzusaink az Erasmus program keretében nagy népszerűségnek örvendenek. Számos külföldi egyetemmel van együttműködési keretszerződésünk, évente magas létszámban érkeznek hallgatók a különböző európai országokból, ugyanakkor hallgatóink is nagy számban élnek a külföldi ösztöndíj lehetőségével. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik a szakmai partnerekkel való együttműködést oktatási és kutatási programok kidolgozásában, vendégoktatói cserék szervezésében egyaránt. 

A Sporttudományi és Testnevelési Intézetben 4 tanszék működik - Sportbiológia Tanszék, Sportágak Elmélete és Gyakorlata Tanszék, Szabadidősport és Rekreációs Tanszék, Sportelméleti és Sportszervező Tanszék -, amelyek oktatói között egyetemi tanárok, tudományos fokozattal rendelkező docensek, adjunktusok, doktori tanulmányokat folytató tanársegédek, és magas felkészültségű (olimpiai érmes sportolók edzője; világbajnok sportoló) gyakorlati szakemberek, mestertanárok biztosítják a képzés színvonalát. Erősségünk a gyakorlatorientált oktatás, amelyhez kiváló infrastruktúrális lehetőségek állnak rendelkezésre mind a fedett sportlétesítmények (sportcsarnok, uszoda, tornatermek, stb.) mind az országosan egyedülálló környezetben - védett botanikus kertben - található atlétika-, labdarúgó-, streetball pálya tekintetében. Specifikumaink között említhetjük a sportszakmai, rekreációs-, sportszervezői- és pedagógiai szakmai gyakorlatok sokrétűségét, az ehhez színteret adó széles körű kapcsolatrendszert a különböző sportszervezetekkel és sportegyesületekkel, közoktatási intézményekkel, rekreációs szolgáltatásokat nyújtó létesítményekkel és szolgáltatókkal, stb. annak érdekében, hogy megfelelő gyakorlati ismeretek birtokában kezdhessék pályájukat a nálunk végzett hallgatók.

A szakok diszciplináihoz kapcsolódóan az oktatás mellett a tudományos kutatási tevékenység is jelentős intézetünkben. A sporttudomány interdiszciplináris jellegéből adódóan a természettudományokhoz, és a társadalomtudományokhoz kötődő több tudományterületen, hallgatók bevonásával, kutatócsoportokban folyik a munka. sportbiológiai, egészségtudományi kutatásokhoz, a sportolók fizikai paramétereinek vizsgálatához laboratóriumaink (Terhelésélettani-, Sportbiomechanikai-, Mozgás-pszichofiziológiai Laboratórium) felszereltsége magas színvonalú munkát tesz lehetővé. A társadalomtudományi témakörök elsősorban a neveléstudományhoz, a közgazdaságtudományhoz, szociológiához (pl. szabadidős tevékenységek, életmódvizsgálatok) kötődnek a képzési profiloknak megfelelően, amelynek eredményeként naprakész ismeretek, a sporttevékenység társadalmi környezetének mélyebb és sokoldalúbb megismerése, a gyakorlatban való jártasság kialakítása válik lehetővé oktatóink és hallgatóink számára egyaránt.

Intézetünk története az alábbi oldalon olvasható.