Könyvtár

A PTE TTK STI olvasószobája nem könyvtár (csak annak nevezzük); tehát kölcsönzés – az oktatókat kivéve – nem lehetséges.

Azt a célt szolgálja, hogy a PTE sport iránt érdeklődő hallgatói, oktatói és egyéb dolgozói egyszerűen és gyorsan hozzájussanak az információkhoz. Az olvasószobában helyben történő tanulmányozásra (külön meghatározott feltételek melletti fénymásolásra) rendelkezésre állnak a sportszakkönyvek, diplomamunkák és folyóiratok is.