Sportbiológia Tanszék

Tanszékvezető: Dr. habil. Atlasz Tamás

A Sportbiológia tanszék 2005-ben alakult Dr. Gallyas Ferenc vezetésével. A tanszék munkatársai a sport biológiai vonatkozású alapozó tantárgyainak oktatását végzik. így Biológiai alapismeretek, Anatómia, Neuroanatómia, Biokémia, élettan, Terhelésélettan, Fittségi vizsgálatok, Táplálkozásélettan, Mozgástanulás- és szabályozás, Motoros fejlődés Gyógytestnevelés, Gyógyúszás, valamint Humánbiológia kurzusokat vállalnak a tanszék oktatói. Testnevelő-edző, Sportszervező, Rekreáció szakos hallgatók mellett átoktatásban Biológia BSc, és Orvostanhallgatók képzésében is aktívan közreműködnek a tanszék dolgozói, de az átoktatás mellett PhD-képzésben is indítanak kurzusokat. A tanszékhez tartozó élettani laboratórium oktató-kutató laboratóriumként működik. Az oktatásban az élettan, a Terhelésélettan, a Sportélettan, a Fittségi vizsgálatok kurzusok tematikájába építettük be a meglévő eszközrendszert. Egy komplett spiro-ergometriai rendszer (SCHILLER AT-60) áll rendelkezésre. Ahhoz mind kerékpár-ergométer, mind futópad kapcsolható, több gyors-analizátor, kisműszer segíti az adatgyűjtést. Oktatási tematikájába a PTE ÁOK, Kórélettani Intézete is beépítette a terheléses vizsgálatok bemutatását. Ehhez igény szerint tanszékünk szolgáltatja az eszközrendszert. Az elmúlt években több kutatásban is közreműködött a tanszék, ezek közül kiemelkedik a válogatott úszók felkészítésének hatékonyságát megállapító méréssorozat, valamint a kézilabdázók és NB1-es labdarúgók fittségét vizsgáló project. Az ÖM által támogatott project a felnőtt lakosság egészségének és fittségének megállapítását szolgálta. Mindeközben több diplomamunka, valamint sikeres TDK dolgozat is készület.

Sportbiológia Tanszék munkatársai
Név Beosztás Mellék E-mail Fogadóóra Iroda Publikációk
Dr. habil. Atlasz Tamás egyetemi docens, tanszékvezető 24361 attam [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

Szerda

9,00-10,00

A-123 MTMT
László Szilárd tanársegéd (gyakornok) 24881 lasszi [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

A-122
Dr. Nyisztorné Mayer Petra egyetemi tanársegéd 24189 mayerpez [k] gmail [p] com

Kedd 11,30-12,30

Csütörtök 12,00-13,00

A-119 MTMT
Prof. Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár 24882 cix21 [k] yahoo [p] hu

A-120 MTMT
Dr. Tékus Éva egyetemi adjunktus 24881 tekuseva [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

tartósan távol

A-121 MTMT
Dr. Ureczky Dóra egyetemi adjunktus 24881 ureczky [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu Kedd 8,30-9,30 Csütörtök 9,30-10,30 A-121 MTMT