Szabadidősport és Rekreációs Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Wilhelm Márta

A Szabadidősport és Rekreációs Tanszék 1996- óta, a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet jelenlegi struktúrája kialakításának éve óta működik. Kezdetben elsődleges feladata a testnevelés szakos hallgatók képzési tematikájába tartozó kötelező és szabadon választható rekreációs szakmai gyakorlatok gondozása, szervezése és koordinálása volt. A gyakorlati táborok a megszűnt osztatlan képzés és a jelenleg folyó lineáris képzés szerves részét képezték/képezik, és mindenkor nagy népszerűségnek örvendenek. Az említett kurzusok közé tartoznak a turisztikai, a sí-, a snowboard, a vízi-, és a lovas táborozások. A hallgatók elméleti és gyakorlati kompetenciáinak megszerzését az adott területen magasan kvalifikált oktatók és a szakmailag kifogástalan tematikák illetve követelményrendszerek biztosítják. A gyakorlati tárgyak mellett 1996-ot követő években a rekreáció kérdéseivel szabadon választható elméleti tantárgy is foglalkozott. A Rekreáció elmélete és módszertana tárgy oktatásában a rekreáció multidiszciplináris jellegének megfelelően más karok oktatói is részt vállaltak (általános Orvostudományi Kar, az Egészségtudományi Kar jogelődje). A Szabadidősport- és Rekreáció Tanszék jelentősége és feladatrendszer a lineáris képzés életbe lépésével megnőtt. 2006-tól folyik a Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzés az Egészségtudományi Kar vezetésével és a TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet közreműködésével. 2009-től pedig egy sikeres MAB akkreditáció eredményeképpen a Rekreáció Mszakon is megindult a képzés a két kar együttműködésében, de most már a TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet gondozásában. A két képzési szint igényei a Szabadidősport- és Rekreációs Tanszék elméleti tantárgykínálatát megnövelték, melyek oktatását és gondozását a Tanszék illetve az Intézet főállású oktatói mellett számos vendégoktató foglakoztatásával biztosítjuk. A kifejezetten rekreációs képzések mellett a többi képzési forma - Testnevelő- edző alapszak; Sportszervező alapszak; Testnevelés M szak- is igényli a Tanszék szakmai tevékenységét. A mintatantervek kötelező tárgyai mellett a Tanszék egyre bővülő választékot kínál a rekreációs céllal is űzhető sportokból. Így például időről- időre meghirdeti a búvárkodást; az ejtőernyőzést, a falmászást és a kangoot. A Szabadidősport- és Rekreációs Tanszék tevékenységét az oktatási feladatkör ellátása mellett számos előadás, publikáció, diplomamunka valamint egy habilitációs előadás is fémjelez.

Szabadidősport és Rekreációs Tanszék munkatársai
Név Beosztás Mellék E-mail Fogadóóra Iroda Publikációk
Cselkó Alexandra egyetemi tanársegéd 24881 cselkoa [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

Hétfő 10,00-12,00

A/121. MTMT
Dr.habil. Bánhidi Miklós egyetemi docens 24149 miklosbanhidi [k] gmail [p] com>

Sportcsarnok 10. MTMT
Dr. habil. Soós István c. egyetemi tanár 24508 istvan [p] soos [k] sunderland [p] ac [p] uk

Sportcsarnok 11.
Dr. Tóth Ákos egyetemi adjunktus 24165 totha [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

Szerda 9-10

Csütörtök
11-12

A-122. MTMT
Vass Lívia egyetemi tanársegéd 24189 livivass [k] gamma [p] ttk [p] hu

csütörtök 10,00-12,00

A-119. MTMT
Prof. Dr. habil. Wilhelm Márta egyetemi tanár, tanszékvezető 24882, 24173 mwilhelm [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

Hétfő 11,00-12,00

Csütörtök 9,30-10,30

Péntek 9,00-10,00

Sportcsarnok-2.sz. MTMT