Sportelméleti és Sportszervezési Tanszék

Mb. Tanszékvezető: Dr. Prisztóka Gyöngyvér

A tanszék megalakulása óta (1997) célként fogalmazódott meg a sporttudomány különböző tudományágainak differenciáltságából adódó sokrétűségnek való megfelelés, s mindazon elméleti ismeretanyag képzésbe való beépítése, amely alapját képezi a későbbi specializált, gyakorlatban is elsajátítható és alkalmazható, szorosan a szakmához tartozó tartalmaknak. A 3 főállású tanszéki oktatóból kettő rendelkezik tudományos fokozattal, harmadik oktató fokozatszerzés előtt áll. A feladatkörhöz kapcsolódó óraadók magas számát indokolja, hogy számos tanszékhez tartozó szaktárgy olyan interdiszciplináris tudományterületet foglal magába, amelynek szakszerű és minőségében is magas színvonalú ellátása előnyösebb olyan szakemberek foglalkoztatásával, akiknek végzettsége és jelenlegi munkaterülete nem elsősorban a sporttudomány; azonban valamilyen módon elkötelezettjei a sportnak.

A tanszék feladatköréhez tartozik az alapozó társadalomtudományi ismereteket, valamint a neveléstudományi ismeretek felölelő tantárgyblokkok gondozása is, amely több karral való átoktatási lehetőséget jelent. Ezek közül kiemelkedik a Közgazdaságtudományi Karral való együttműködés, amelynek keretében közös gondozásban indult 2006-ban a „Sportszervező” BSc alapszak.

A tanszék kutatási profilja és tevékenysége elsősorban a sport és a sporttevékenység társadalomtudományi oldaláról való megközelítésből vizsgálja az egyénre, illetve a társadalom egészére vonatkozó hatásait.

Sportelméleti és Sportszervezési Tanszék munkatársai
Név Beosztás Mellék E-mail Fogadóóra Iroda Publikációk
Kajos Attila egyetemi tanársegéd 24149 kajos [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

Sportcsarnok 10. MTMT
Dr. Marton Gergely egyetemi adjunktus 24149 martongergely [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

Hétfő 10,00-11,00

Csütörtök 12,00-13,00

Sportcsarnok 10. MTMT
Paic Róbert egyetemi tanársegéd 24172 paic [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

Kedd 10-11

Szerda 11-12

Sportcsarnok 4. MTMT
Dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens, mb. tanszékvezető 24512 gyongy [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

Hétfő12-13

Csütörtök
13-14

Sportcsarnok 7. MTMT
Szappanos Gergely egyetemi tanársegéd 24360 szappanosgergely11 [k] gmail [p] com

Hétfő 10-11

Csütörtök
13-14

Sportcsarnok 5. MTMT