Tanulmányi ügyek

PTE TTK Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Mintatantervek

Letölthető dokumentumok:

Szigorlati tematikák

"orvosi" tárgyak
"sporttudomány" tárgyak
"sportjátékok" tárgyak
"medicinális ismeretek" (BSc)

Záróvizsgák tematikák

a) Hagyományos képzés (testnevelő tanár):

"szakmai"
"szakmódszertani"
"tanári képesítő"

b) BSc képzés

testnevelő-edző
sportszervező

c) MSc képzés

rekreáció
testnevelő tanár (5 féléves) szakmai

Szakdolgozat (BSc) - Diplomamunka (MSc)

szd-dm témajavaslat
szd-dm készítési szabályzat (hagyományos képzés)
szd-dm készítési szabályzat (BSc képzés)
dm készítési szabályzat (MSc képzés)
szd készítési útmutató (szakirányú továbbképzési szak)

szd-dm leadási határidő (TO-n)

adatlap

hallgatói nyilatkozat

CHEKLIST - ellenőrző lista a szakdolgozat beadásához

Szakmai gyakorlat Testnevelő-edző BSc

Sportszakmai gyakorlat
Sportszakmai gyakorlat 2012-2013 bemutató
Sportszakmai gyakorlat ügymenete
Általános hospitálási szempontok
Szándék és felelőségvállalási nyilatkozat
Befogadó nyilatkozat
I. féléves hospitálási napló
II. féléves hospitálási napló
III. féléves hospitálási napló

Elérhetőségek PSN Zrt. 1.
Elérhetőségek PSN Zrt. 2.

Szakmai gyakorlat Sportszervező BSc:

Sportszervező Szakmai gyakorlat
Tájékoztató
Befogadó nyilatkozat
Igazolás és értékelés
Beszámoló tartalmi és formai követelményei

Szakmai gyakorlat (sportszakmai) - Osztatlan tanárképzés

Szakmai gyakorlat tájékoztató
Fogadó intézmények
1. sz. melléklet - szándéknyilatkozat
2. sz. melléklet - befogadó nyilatkozat
3. sz. melléklet - jelenléti ív
4. sz. melléklet - sportszakmai gyakorlat I. hospitálási napló 1.
5. sz. melléklet - sportszakmai gyakorlat I. hospitálási napló 2.
6. sz. melléklet - sportszakmai gyakorlat II. hospitálási napló 1.
7. sz. melléklet - sportszakmai gyakorlat II. hospitálási napló 2.

Szakmai gyakorlat Rekreáció MSc:

Szakmai gyakorlat - követelmények
Befogadó nyilatkozat

Gyakorlati napló - fedőlap
Szakmai idő igazolása
Szakmai értékelőlap (Szakmai gyakorlat 1.)
Szakmai értékelőlap (Szakmai gyakorlat 2.)