Tanulmányi ügyek

PTE TTK Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Mintatantervek

Letölthető dokumentumok:

Szigorlati tematikák

"orvosi" tárgyak
"sporttudomány" tárgyak
"sportjátékok" tárgyak
"medicinális ismeretek" (BSc)

Záróvizsgák tematikák

a) Hagyományos képzés (testnevelő tanár):

"szakmai"
"szakmódszertani"
"tanári képesítő"

b) BSc képzés

testnevelő-edző
sportszervező

c) MSc képzés

rekreáció
testnevelő tanár (5 féléves) szakmai

d) Rövid ciklusú testnevelő tanár szak (kétféléves, 45 kredit)

rövid ciklusú zárószigorlati tematika (kétféléves, 45 kredit)

szakmódszertan

e) Osztatlan testenvelő tanár szak (4+1 és 5+1 éves képzések)

osztatlan testnevelő tanár szak zárószigorlati tematika 2019

szakmódszertan

Szakdolgozat (BSc) - Diplomamunka (MSc)

2019.02.01.-től EGYSÉGES KARI SZD/DM KÉSZÍTÉSI SZABÁLY

szd-dm témajavaslat
szd-dm készítési szabályzat (hagyományos képzés)
szd-dm készítési szabályzat (BSc képzés)
dm készítési szabályzat (MSc képzés)
szd készítési útmutató (szakirányú továbbképzési szak)

szd-dm leadási határidő (TO-n)

adatlap

hallgatói nyilatkozat

CHEKLIST - ellenőrző lista a szakdolgozat beadásához

Szakmai gyakorlat Edző BSc

200 órás szakmai gyakorlat követelménye 2019

Edzésvezetési napló 2019

Szakmai gyakorlat Testnevelő-edző BSc

Sportszakmai gyakorlat
Sportszakmai gyakorlat 2012-2013 bemutató
Sportszakmai gyakorlat ügymenete
Általános hospitálási szempontok
Szándék és felelőségvállalási nyilatkozat
Befogadó nyilatkozat
I. féléves hospitálási napló
II. féléves hospitálási napló
III. féléves hospitálási napló

Elérhetőségek PSN Zrt. 1.
Elérhetőségek PSN Zrt. 2.

Szakmai gyakorlat Sportszervező BSc

Sportszervező Szakmai gyakorlat
Tájékoztató
Befogadó nyilatkozat
Igazolás és értékelés
Beszámoló tartalmi és formai követelményei
Szakmai gyakorlat I.
Szakmai gyakorlat II.

Szakmai gyakorlat (sportszakmai) - Osztatlan tanárképzés

Szakmai gyakorlat tájékoztató

Fogadó intézmények

1. sz. melléklet - szándéknyilatkozat
2. sz. melléklet - befogadó nyilatkozat
3. sz. melléklet - jelenléti ív
4. sz. melléklet - sportszakmai gyakorlat I. hospitálási napló 1.
5. sz. melléklet - sportszakmai gyakorlat I. hospitálási napló 2.
6. sz. melléklet - sportszakmai gyakorlat II. hospitálási napló 1.
7. sz. melléklet - sportszakmai gyakorlat II. hospitálási napló 2.

Szakmai gyakorlat Rekreáció MSc

Szakmai gyakorlat - követelmények
Befogadó nyilatkozat

Gyakorlati napló - fedőlap
Szakmai idő igazolása
Szakmai értékelőlap (Szakmai gyakorlat 1.)
Szakmai értékelőlap (Szakmai gyakorlat 2.)