Tudomány

A PTE Sporttudományi és Testnevelési Intézetében a tudományos munka dinamikus fejlődésen ment keresztül az elmúlt években.

Laborjaink felszereltségét széleskörűen bővítettük, így lehetővé vált, a magasszintű tudományos kutatások elvégzése.

Az Intézet oktatói aktívan publikálják eredményeiket, bevonják az alap- és mesterszakos hallgatókat a kutatói munkába, segítik a PhD-s hallgatók disszertációs munkáját. 

A tudományos aktivitás fokozódott, mind az oktatók publicitásában, mind a széleskörben futó kutatások területén is. Az oktatók rendszeresen vesznek részt nemzetközi konferenciákon, vagy oktatói-kutatói továbbképzéseken, ösztöndíjakon.