Búcsúzunk

2019-05-20 11:37:40

DÁN JÓZSEFNÉ

1926 – 2019

Megrendüléssel tudatjuk, hogy Dán Józsefné (Ibi néni) életének 93. évében elhunyt.

Bár mindig a testnevelői pálya volt az álma, a háborús időszak megnehezítette ennek megvalósítását. A Nagy Lajos Gimnázumban, adminisztratív munkakörben eltöltött évek és két gyermeke megszületése után, 1954-ben szerzett biológia-testnevelés szakos tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Néhány év általános iskolai tanítás után – tanárai bíztatására – 1961-ben adta be pályázatát a PTF Testnevelési Tanszékére, és ősztől már tanársegédként kezdte meg a tanévet.

1962-1967 között levelező tagozaton végezte el a Testnevelési Főiskola középiskolai tanári szakképzettséget adó képzését. A torna sportág mellett kötelezte el magát, e területen edzői tevékenységet is végzett az akkor megalakult sportiskola torna szakosztályában 10 éven át; mellette országos I. osztályú bíróként is számos versenyen közreműködött. 1958-1965 között a pécsi Tornaszövetség titkári teendőit is ellátta. Az 1970-es években fokozatosan visszavonult a sportágtól, és oktatásmódszertannal, a testnevelés tanításával, módszertani kérdéskörével foglalkozott. Tanulmányai, előadásai, cikkei jelentek meg, az oktatáshoz módszertani főiskolai jegyzetet írt. Munkáját többszöri kitüntetéssel, „Kiváló érdemérem” odaítélésével ismerték el. 1986-ban, főiskolai docensként ment nyugdíjba.

Munkásságát a szakmaszeretet, a kollegialitás és a hallgatók tanításra történő, minél magasabb szintű felkészítésének igénye jellemezte. Tanítványai értékelték és tisztelték elkötelezettségét, továbbvitték a tőle kapott mintát.

Temetése 2019. május 24-én 11.30 órakor lesz a Pécsi Központi Temető nagytermében.

Emlékét tisztelettel megőrizzük!