Hírek

Elkészült a levelező tagozat 2018/2019. tanév I. félév I. konzultációs órarendjei.

Edző 1. évf.
Edző 2. évf.
Rövid ciklusú tanár 45 kredit
Rövid ciklusú tanár 90, 100 kredit 2. évf.
Rövid ciklusú tanár 90, 100 kredit 1. évf.
Sport- és rekreációszervező 1. évf.
Sport- és rekreációszervező 2. évf.
Sportszervező 3. évf.
Testnevelő-edző 3. évf.

Az esetleges változások a www.tt.pte.hu/hallgatok/orarend honlapon követhetőek.

A félév konzultációs időpontjai:
ALAPKÉPZÉS
Edző BSc
Sport- és rekreációszervezés [sportszervezés]
II. évfolyam

Sportszervező BSc III. évfolyam
Testnevelő-edző BSc III. évfolyam
2018. augusztus 27-31. 
2018. október 15-19. 
2018. november 26-30.
Sport- és rekreációszervezés [sportszervezés]
I. évfolyam
2018. szeptember 3-7. 
2018. október 15-19. 
2018. november 12-16.
2018. december 10-14.
RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉSEK
Testnevelőtanár                                                   2018. augusztus 27-31.
2018. október 15-19.
2018. november 26-30.
+ tanárképzési órák

Elismerések átadása

2018-07-19 19:27:15

2018. július 14-én Ünnepélyes Diplomaosztó keretén belül a PTE Természettudományi Kar oktatói Dékáni dicséreteket és kitüntetéseket vehettek át. 

A Sporttudományi és Testnevelési Intézet munkatársai közül Vass Lívia tanársegéd Dékáni dicséretben részesült.
Dr. Tékus Éva adjunktus és Dr. Pásztoryné Kovács Julianna testnevelő tanár elismerő oklevelet kapott.

Az Intézetben folyó aktív közéleti tevékenységért elismerő oklevelet kapott a kollektíva.

Gratulálunk a kollégáknak az elismerésekhez! Kívánunk további sikereket! 

  

Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülést tartotta a Pécsi Tudományegyetem 2018. június 28-án a Dr. Halasy-Nagy József Aulában. Az eseményen kitüntetések, elismerések kerültek átadásra.

A PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézetből  Dr. habil. Váczi Márk egyetemi docens a PTE Tehetség Centruma elismerésben részesült a természet- és élettudomány területen.

Gratulálunk az elismeréshez! További sikereket kívánunk munkájához és a kutatásokhoz!

forrás: https://pte.hu/hirek/tanevzaro_unnepi_
szenatusi_ulest_tartott_pecsi_tudomanyegyetem

Diplomaosztó

2018-07-05 22:27:06

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara diplomaosztó ünnepséget szervez a végzett hallgatók részére.

Az ünnepségek időpontja:
2018. július 14. (szombat) 10 és 13 óra
Az ünnepségek helye:
PTE KPVK Aula (Pécs, Szántó-Kovács J. u. 1.)

A hallgatók beosztása alapján a végzett sportszakos hallgatók ünnepsége 13,00 órakor kezdődik. A kezdés előtt 12 órakor gyülekező az Aula előtti folyóson.

További részletek:
http://www.ttk.pte.hu/hallgatok/diplomaoszto

Balázs a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet rekreáció MSc szakos hallgatója az idei évben elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíját (ÚNKP-17-2). Nyertes pályázatának témája a fiatal labdarúgó gyermekek komplex teljesítményvizsgálata volt, melyet az Intézetben folyó kutatásokhoz kapcsolódva végez, Dr. Tékus Éva témavezetésével. Eddigi eredményeit a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián és a Fiatal Sporttudósok V. Országos Konferenciáján is bemutatta már. Ezek mellett előadásokat tart az egészséges életmód és a szívfrekvencia vizsgálatának fontosságáról a Szekszárdi UFC labdarúgó egyesületben futballozó gyermekeknek és a szüleiknek.

Kutatásaik során olyan komplex vizsgálatokat folytattak, ami megfelelő képet adott a 7-8 éves labdarúgók fiziológiás paramétereinek változásairól edzés és mérkőzésteljesítmények közben. A vizsgálatok során antropometriai adatokat mértek, a szívfrekvenciát és szívfrekvencia változékonyságát detektálták, a szorongás egyes összetevőit, és a sportágspecifikus játékelemeket kiértékelték, továbbá az adatok közötti összefüggéseket is vizsgálták. A téma aktuális, hiszen kevés hazai és nemzetközi szakirodalmi forrás áll rendelkezésre fiatal labdarúgók vizsgálatával kapcsolatban. A kutatások távlati célja a mért adatok felhasználásával a sportági kiválasztás segítése, továbbá a gyermekek túledzettségi állapotának megelőzése, vizsgálata is.

További munkájához sok sikert kívánunk!

Szakdolgozat/diplomamunka védés

2018-05-23 19:40:51

Szakdolgozat/Diplomamunka védés időpontja: 2018. június 15. 9,00 (A ppt feltöltések miatt 8,45-kor mindenki jelenjen meg.)

I. bizottság
Helyszíne: A/326
Elnök: Dr. Wilhelm Márta Tagok: Dr. Ureczky Dóra, Meszler Balázs
Hallgatók: Testnevelő-edző BSc: Aradi Richárd, Bagó Annamária, Bogdán Ádám, Bokán Bianka, Dandé Marcell, Endrédi Zoltán, Enyedi Zsanett Henrietta, Lovrencsics Gergő, Őri Dorottya (korábbi TDK részvevő), Sánta Dóra, Sasvári Árpád Zénó, Vass Ákos Physical Training BSc: Ahmed Othmani (korábbi TDK résztvevő)

II. bizottság
Helyszíne: E/331
Elnök: Dr. Váczi Márk Tagok: Dr. Tóth Ákos, Nyisztorné Mayer Petra
Hallgatók: Testnevelő-edző BSc: Balogh Norbert, Buzsáki Bálint, Erdősi Dániel Miklós, Fazekas Milán Gábor, Heizer Sára, Kovács Zsolt, Márkovics Gábor, Pechár Csaba, Simon Zoltán, Tislér Fruzsina, Tóth Ádám

III. bizottság
Helyszíne: A/421
Elnök: Dr. Atlasz Tamás Tagok: Dr. Bánhidi Miklós, Ratalics Kata
Hallgatók: Testnevelő-edző BSc: Benke Sára, Hengerics Bence, Horváth Ádám Róbert, Lőrincz Adrián, Nagy Attila, Pécsek Vivien, Sándor Nikolett, Schmidt Balázs, Szilárd Tímea, Tőke Teodóra Rekreáció MSc: Deli Balázs (korábbi OTDK résztvevő), Hegyi Brigitta Renáta

IV. bizottság
Helyszíne: Kálmánchey terem
Elnök: Dr. Prisztóka Gyöngyvér Tagok: Dr. Tóvári Ferenc, Kajos Attila
Hallgatók: Sportszervező BSc: Földes Dániel, Hartmann Virág, Kodak Gergő, Krommel Balázs, Matolcsi László, Molnár patrik Márk, Rajczi Gergő Roland, Vas Csenge Osztatlan tanár: Korpics Kata (matematika-testnevelés szakpár) Testnevelő tanár: Konyicsák Attila, Rudas Nándor

V. bizottság
Helyszíne: E/333
Elnök: Dr. Marton Gergely Tagok: Paic Róbert, Cselkó Alexandra
Hallgatók:  Sportszervező BSc: Baráti Richárd, Bitter Szabolcs Balázs, Bukor Bence, Farkas Alexandra, Gyuricza Kitti, Herku Mónika, Kánya Krisztián, Körző Róbert, Páll Henrietta  (korábbi OTDK résztvevő), Fogel Veronika

Aranyérmet nyert a párizsi Férfi Párbajtőr Világkupán a Bányai Zsombor, Berta Dániel, Peterdi András, Rédli András összeállítású mayar válogatott. Gratulálunk a vívókna és a mestereknek!

Az értékes győzelem azért is kiemelendő, mert Berta Dániel jelenleg is a Sporttudományi és Testnevelési Intézet hallgatója, de Peterdi András is nálunk végzett.

Kívánunk munkájukhoz további sok sikert!

Forrás: http://hunfencing.hu/hir/vk-aranyermes-a-ferfi-parbajtorcsapat-2451

A PTE Természettudományi Kara a testnevelés és sporttudományi szakterületen Kari Diákköri Konferenciát rendez, melyre sok szeretettel meghívja a tudomány, a kutatás iránt érdeklődőket.

A konferencián történő eredményes szereplés a XXXIV. OTDK Testnevelés- és Sporttudomány Szekciójába történő nevezés előfeltétele.

A konferencia helye és ideje: 2018. április 26. (csütörtök) 13,00 óra PTE TTK A/326-os előadó.

13:15-13:30 Ádám Zoltán: Fizikai aktivitás, mint a keringési rendszer megmentője; egy életmódváltó program eredményei. Témavezető: Dr. Wilhelm Márta egyetemi tanár
13:30-13:45  Balázs Bence: Utánpótláskorú vízilabdázók szabadidő eltöltésének vizsgálata Témavezető: Vass Lívia egyetemi tanársegéd
13:45-14:00 Őri Dorottya: TSMT hatékonyságának vizsgálata különböző korosztályban Témavezető: Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens
14:00-14:15 Panka Péter: A tehetséggondozás jelentősége a teljesítményre. Hátrányos helyzet, mint motivációs tényező Témavezető: Dr. Németh Zsolt egyetemi adjunktus
14:15-14:30 Szabó Zoltán Tamás: A fogyatékossággal élők megítélése a sportszakos hallgatók véleménye alapján Témavezetők: Vass Lívia egyetemi tanársegéd

Szakmai zsűri tagjai: Elnök: Dr. Atlasz Tamás, Tagok: Dr. Tékus Éva, Dr. Marton Gergely, Dr. Tóth Ákos

Az előadások 10 percesek, melyeket 5 perc vita követ. A vitában minden jelenlévő részt vehet.      

A program a GINOP 5.1.3-16-2017-00165 "Tesis szaknapok" programkeretében valósul meg.

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) Elek Ilona Emlékérmet adományozott az egyetemi úszás fejlesztéséért és koordinálásáért dr. Tóvári Ferencnek, a Sporttudományi és Testnevelési Intézet egyetemi adjunktusának.A MEFS díjátadó ünnepséggel egybekötött éves közgyűlésére a Sportok Háza Dísztermében került sor Budapesten, április 20-án.

PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet fényképe.

Országos Bajnok a PTE Csapata!

2018-04-15 22:19:42

2018. április 15-én V. alkalommal került megrendezésre a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Cheerleading sportágban. A versenyt a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel együttműködve a Budapesti EGyetemi Atlétikai Club szervezte.

A Senior Show Cheer Team katergóriában - 5 csapat közül - I. helyezett lett a PTE csapata! 

A csapat sikeréhez, a Sporttudományi és Testnevelési Intézet több hallgatója is hozzájárult: Szalai Kata, Márkovics Gábor, Majszin Róbert, Nagy Attila.

Gratulálunk hallgatóinknak, és a csapatnak!

 

Önkéntesek kerestetnek!

2018-04-10 10:32:11

2018. április 14-15-én (szombat-vasárnap) kerül sor Vajszlón az Országos Diákolimpiai döntőre súlyemelés sportágban. Szükség lenne olyan hallgatókra, akik szakmai tudásukat szeretnék bővíteni és közreműködőként segítenek a verseny lebonyolításában!! A helyszínre az utazást a szervezést vállaló Pécsi Súlyemelő Egyesület biztosítja!

Ne sajnáld a szabadidődet szakmai tapasztalatgyűjtésre, fejlődésedre! Később többszörösen megtérül a most befektett idő! 
VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET: gyongy@gamma.ttk.pte.hu címre név, e-mail és telefonelérhetőség megadásával!!

Atlétika pálya felújítás

2018-04-04 12:44:17

A PTE Természettudományi Kara tájékoztatása alapján, a Modern Városok Program keretében megújul az Ifjúság úti campus-on található atlétika pálya. A beruházás keretében hatsávos rekortán borítású pályát alakítanak ki, amelyet kora tavasztól késő őszig használhatnak majd a futók.

2018. március 23. napján megtörtént a szerződés aláírása a kivitelezést végző céggel, április 10-én átadásra kerül a munkaterület, ezt követően a pályát nem lehet használni. A munkálatok várhatóan 2018 októberében fejeződnek be. Addig kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Sportszakos Szaknapok 2018

2018-03-27 11:22:40

Kövesd a folyamatosan frissülő híreket: SPORTSZAKOS SZAKNAPOK 2018

Első | < Előző | Következő > | Utolsó